CoverRoute 18

Route 18

Someren

Route 18 begeleidt thuiswonende jongeren met een neurologische aandoening en/of lichamelijke beperking bij de transitie van jongere naar volwassene. De transitiebegeleider gaat samen met de jongere op zoek naar een realistisch toekomstbeeld binnen de domeinen zorg, sociaal, wonen, werk en dagbesteding. Ook ouders/verzorgers en professionals worden betrokken bij het transitieproces. Eigen regie en aansluiting vinden in de maatschappij staat centraal en draagt bij aan de kwaliteit van leven van de jongeren.

Impression image

Plaats
Someren

Ons team
4 medewerkers

Wij bieden
Opdracht van/met het bedrijf Fulltime/Parttime/Traineeship

Bij Route 18 bieden wij

  • praktijkonderwijs
  • havo/ vwo

Neem contact op voor de mogelijkheden

Beroepen bij Route 18 in een flits

Elk bedrijf is anders en heeft dan ook verschillende beroepen. Wat vind jij interessant?

Geen beschrijving beschikbaar.

Verricht psychologisch onderzoek en behandelt patiënten. Voorkomende werkzaamheden: verrichten van psycho-diagnostisch onderzoek, stellen van diagnoses en opstellen van behandelplannen. Uitvoeren van persoonlijkheidstesten en interpreteren van de resultaten. Overleggen en samenwerken met behandelende artsen.

Geen beschrijving beschikbaar.

Geen beschrijving beschikbaar.

Is verantwoordelijk voor de bedrijfsvoering. Voorbeelden van werkzaamheden: zorgen voor een effectieve samenwerking met de klanten, opstarten van productieprocessen in relatie met de wensen en eisen van de klant. Motiveren, inspireren en coachen van mensen. Communiceren en innoveren.

Adviseert en ondersteunt cliënten bij juridische kwesties. Voorbeelden van werkzaamheden: zelfstandig voeren van juridische procedures bij diverse rechtscolleges. Begeleiden van rechtbankzaken en behandelen van executiezaken. Juridisch advies geven aan collega's en cliënten.

Geen beschrijving beschikbaar.